w a n n u r s y a r i f a h

Membunuh 5 Haiwan Sifat Fawasiq

5 Haiwan Dibolehkan Dibunuh Kerana Sifat Fasiknya Syariat Islam dibangun di atas  jalbul mashâlih (menciptakan/mendatangkan kemaslahata...

Popular Posts

Back To Top