w a n n u r s y a r i f a h

Cara Melakukan Sujud Syukur

Cara Melakukan Sujud Syukur


Menurut Dr Wahbah Zuhaily didalam al-Fiqh al-Islami (2/118), Sujud Syukur didalam Mazhab Syafie serupa dengan sujud Tilawah. Ia boleh dilakukan diatas kenderaan jika seseorang didalam didalam permusafiran. 

Sujud Syukur

Terdapat 5 rukun didalamnya iaitu:


a. Berniat.
b. Takbiratul Ihram
b. Sujud satu kali sahaja.
c. Duduk selepas sujud dan
d. Memberi salam.

Didalam Mazhab Hanbali pula, terdapat 3 rukun iaitu sujud, bangun dari sujud dan salam yang pertama. Takbir semasa sujud dan bangun darinya.

Cara sujud syukur didalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki hampir serupa bentuknya. Mereka akan terus sujud tanpa Takbir Al-Ihram dan bangun dari sujud tanpa memberi salam. Mereka akan bertakbir untuk sujud sahaja dan semasa bangun dari sujud.

Ibn Qudamah rh juga menyatakan bahawa cara sujud Syukur adalah sama dengan Sujud Tilawah / Sajadah diluar solat.

Sheikh Ibnu Utsaimin dalam Fatawa Islamiyyah (1/205) mengatakan : "Sujud Syukur dilakukan kerana selamat dari sesuatu musibah atau menerima Nikmat yang dikurniakan kepada seseorang (tanda terima kasih). Dilakukan seperti Sujud Tilawah di luar Solat, dan sebahagian ulama'mengatakan wudhu' dan Takbir diperlukan, ada beberapa yang lain mengatakan cuma satu Takbir sahaja diperlukan. Kemudian diikuti dengan sujud dan berdo'a setelah berkata : Subhaana Rabbiy al-A’laa."
.

 Syarat Sujud Syukur

Berwuduk
Berdiri menghadap kiblat.
Berniat. “Daku bersujud syukur kerana Allah Ta’ala”.
Takbiratul-ihram.
Bersujud menyentuh bumi atau lantai.
Dengan sekali sujud sahaja.
Bertakbir seiring bangun dari sujud.
Memberi salam.

Bacan Sujud Syukur

:سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ اَنْتَ رَبِّي حَقَّا حَقَّا، سَجَدْتُ لَكَ يَارَبِّ تَعَبُّدًا وَرِقًّا. اَللَّهُمَّ اِنَّ عَمَلِي ضَعِيْفٌ فَضَاعِفْ لِي. اَللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تُبْعَثُ عِبَادُكَ وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.”
Ertinya : ”Maha Suci Engkau. Ya Allah, Engkaulah TuhaNku yang sebenarnya, aku sujud kepada-Mu ya Rabbi sebagai pengabdian dan penghambaan. Ya Allah, sungguh amalku lemah, maka lipat gandakan pahalanya bagiku. Ya Allah, selamatkan aku dari seksa-Mu pada hari hamba-hamba-Mu dibangkitkan, terimalah taubatku, sesunguhnya Engkau Maha Menerima taubat dan Maha Penyayang.”

 Syarat Syukur

Mengakui nikmat itu dengan hati.
Mengucapkan secara lisan “Alhamdulillah”.
Gunakan nikmat itu untuk melaksanakan ketaatan pada Allah.

Hal Mengenai Sebab Sujud Syukur

Adapun hal-hal yang menyebabkan sujud syukur adalah seperti berikut:
1. Kenikmatan yang didapatkan semisal selamat dari musibah tersebut, tidak ia dapatkan atau jumpai. Apabila nikmat tersebut selalu dia jalani maka tidak disunnahkan Sujud Syukur, kerana akan menjadikan dia mendapatkan tuntutan sujud sepanjang usia. Contoh ; Nikmat beragama Islam, kaya atau sehat.
2. Nikmat tersebut merupakan hal yang nampak. Apabila tidak nampak, maka tidak disunnahkan melakukan Sujud Syukur. Contoh ; Ma'rifat pada Allah, tidak diketahui kesalahannya dan sebagainya.
3. Kenikmatan tersebut halal ia peroleh. Oleh kerana itu, menang judi atau seumpamanya, tidak disunnahkan melakukan Sujud Syukur.


WAKTU PELAKSANAAN SUJUD SYUKUR


Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa waktu pelaksanaan sujud syukur itu tidak tertentu, asal tidak dikerjakan saat solat. Apabila dikerjakan saat solat, maka solatnya batal. Secara lanjut sujud syukur dilakukan pada saat dibawah ini :

1. Mendapatkan kenikmatan, baik baginya, atau anaknya, atau orang mukmin secara keseluruhan. Contoh ; Lahirnya anak, mendapatkan hadiah, jabatan baru, datangnya orang yang lama dinanti, sembuh dari penyakit, dll.
2.  Terhindar dari mara bahaya atau musibah, seperti ; Selamat dari kebakaran, tenggelam atau mendapatkan pertolongan dari aniaya musuh. 
3. Melihat orang yang terkena cubaan mahupun musibah secara fizikal atau mental.
4. Melihat orang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan meskipun bukan dosa besar.

Adapun tujuan dari dianjurkannya melakukan sujud syukur adalah sebagai wujud rasa syukur atas nik'mat yang diberikan Allah, baik nikmat jasmani atau rohani. Sedangkan tujuan disunnahkannya sujud ketika melihat orang yang terkena cubaan atau melakukan maksiat adalah sebagai bentuk rasa syukur terhadap Allah yang telah mentakdirkannya tidak melakukan maksiat seperti yang dia lihat yang merupakan suatu musibah besar dalam agama, dan mudharat atau petakanya lebih besar. Sujud disini sunnah diperlihatkan (dihadapan) pada pelaku maksiat tersebut, dengan harapan agar pelaku tersebut tersentuh nuraninya sehingga mahu atau timbul rasa keinginan untuk bertaubat.
0 Komentar untuk "Cara Melakukan Sujud Syukur"

Popular Posts

Back To Top