w a n n u r s y a r i f a h

Kembara Merentasi Langit Allah


بسم الله الرحمن الرحيم

Berapa luaskah padang pasir itu? Sangat luas.

<------ (Foto padang pasir yang luas.Di malaysia,ada gurun,tapi tidak ada padang pasir)
Marilah kita memandang ke langit pula.Terdapat banyak bintang-bintang menyinari malam kita.
Berapakah luasnya langit itu? Sangat luas.
Marilah kita melihat lagi jauh.Ia kursy Allah.SubhanaAllah.Sungguh luas kursy Allah.

Berapakah luasnya Kursy Allah ini? Tidakah kamu telah melihat tadi? Langit itu umpama pasir-pasir atau sebentuk cincin jika di lemparkan ke sini (Kursy).Kursy Allah adalah meliputi langit dan bumi,Sedang langit itu meliputi 7 petala.Tiap satu langit ke langit atasnya mempunyai jarak masa dan penjaganya yang berbeza.Maksudnya,langit pertama ada malaikat penjaga,langit kedua ada juga penjaga,begitulah seterusnya hinggalah langit ketujuh.SubhanaAllah.Maha Luas Pentadbiran Yaa Rabb kita Emotikon kiki
<------(Foto Bumi dari angkasa lepas)
Marilah kita melihat Arasy Al-Waliy kita(menerusi mata hati).Inilah Arasy Allah.Berapa luaskah ia?SubhanaAllah.Tidak ada tuhan selain Allah.Arasy ini sangat luas.Kursy Allah tadi jika di bandingkan disini,ia seumpama sebentuk cincin di padang pasir yang dilemparkan tadi.
Disini terdapat Malaikat-Malaikat yang gagah perkasa.Allahu Akbar.
Wa ana cinta Emotikon heart Rabbul Izaati


                                                       = = = Tentang Dunia Allah = = =
Untuk melihat tentang dunia ini,klik disini ya (kita pergi mengembara...)Emotikon kiki  


= = = Tentang Kursy Allah = = =

"Tidaklah langit-langit yang tujuh dibandingkan Kursi, kecuali seperti sebuah cincin yang dibuang di tanah yang tandus (padang pasir). Sedangkan kelebihan Arsy dibandingkan Kursi, seperti kelebihan tanah tandus itu dibandingkan cincin tersebut."  [HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Kitab Al-Arsy (no. 58) dan Abusy Syaikh dalam Al-Azhomah (no. 70), Al-Baihaqi dalam al-Asmaa was Sifaat (2/300-301), Ibnu Baththoh dalam Al-Ibanah (no. 136) dan lainnya. Hadits ini dinilai shohih oleh Syaikh Al-Albaniy dalam As-Silsilah (1/224/109)]
= = = Tentang Arasy Allah = = =
Rasulullah s.a.w ada bersabda:
“… Apabila engkau memohon kepada Allah, maka mohon-lah kepada-Nya Syurga Firdaus. Sesungguhnya ia (adalah) Syurga yang paling utama dan paling tinggi. Di atasnya terdapat ‘Arsy Allah yang Maha Pengasih…” [1]
‘Arsy iaitu singgasana yang memiliki beberapa tiang yang dipikul oleh para Malaikat. Ia menyerupai kubah bagi alam semesta. ‘Arsy juga merupakan atap seluruh makhluk. [2].

Rujukan:
  • [1]-HR. Al-Bukhari (no. 2790, 7423), Ahmad (II/335, 339) dan Ibnu Abi ‘Ashim (no. 581), dari Sahabat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu.
  • [2]Syarhul ‘Aqiidah ath-Thahaawiyah (hal. 366-367), takhrij dan ta’liq Syu’aib al-Arnauth dan ‘Abdullah bin ‘Abdil Muhsin at-Turki.


0 Komentar untuk "Kembara Merentasi Langit Allah "

Popular Posts

Back To Top