w a n n u r s y a r i f a h

Kadar Caj Dan Bil Bagi Pekhidmatan Rawatan Di Hospital Kerajaan

Kadar Caj Dan Bil Bagi Pekhidmatan Rawatan Di Hospital Kerajaan

Berikut adalah kadar caj & Bil bagi perkhidmatan rawatan di hospital kerajaan.Kadar caj dan & bil adalah dibahagikan mengikut bahagian dan jabatan seperti jadual dibawah.

Pesakit Luar:

Bahagian 1 (Satu) - Jabatan pesakit luar am:
Bahagian 2 (Dua) - Jabatan pesakit luar pakar:
Bahagian 3 (Tiga)-Perkhidmatan di luar hospital:

Nota:Kemaskini rawatan pesakit luar bahagian 1 (satu) hingga 3 (tiga)adalah yang terakhir dikemaskini setakat ini pada september 2013.Anda di nasihatkan mendapat kemaskini terkini dengan merujuk kepada pihak hospital/klinik/pusat rawatan kerajaan secara terus atau dalam talian untuk kadar terbaru yang mungkin berlaku perubahan pindaan terkini.Tertakluk pada sebarang perubahan pindaan terbaru.


Kadar caj rawatan bagi warganegara,Berpandukan pada jadual dibawah.

Caj Rawatan:

Bahagian 1 (Satu)-Rawatan pesakit dalam:Bahagian 2 (Dua)-Accourchmen dan bersalin:

Bahagian 3 (Tiga)-Rawatan Fisioterapi

Bahagian 3 (Tiga)-Rawatan Fisioterapi


Bahagian 4 (Empat)-Rawatan Radioterapi dan Perubatan Nuklear:

Bahagian 5 (Lima)-Rawatan Nefrologi:Bahagian 6 (Enam)-Rawatan Psikiatri:
Nota:Kemaskini caj rawatan bahagian 1 (satu) hingga 6 (Enam)adalah yang terakhir dikemaskini setakat ini pada september 2013.Anda di nasihatkan mendapat kemaskini terkini dengan merujuk kepada pihak hospital/klinik/pusat rawatan kerajaan secara terus atau dalam talian untuk kadar terbaru yang mungkin berlaku perubahan pindaan terkini.Tertakluk pada sebarang perubahan pindaan terbaru.

Kadar caj wad adalah seperti jadual dibawah.

Caj Wad:

Bahagian 1 (Satu)-Wad am dan Wad bersalin:Nota:Kemaskini Wad am dan Wad bersalin bahagian 1 (satu)adalah yang terakhir dikemaskini setakat ini pada september 2013.Anda di nasihatkan mendapat kemaskini terkini dengan merujuk kepada pihak hospital/klinik/pusat rawatan kerajaan secara terus atau dalam talian untuk kadar terbaru yang mungkin berlaku perubahan pindaan terkini.Tertakluk pada sebarang perubahan pindaan terbaru.
0 Komentar untuk "Kadar Caj Dan Bil Bagi Pekhidmatan Rawatan Di Hospital Kerajaan"

Popular Posts

Back To Top