w a n n u r s y a r i f a h

ADAKAH UBAT DAN CAJ RAWATAN DIKENAKKAN GST ?

ADAKAH UBAT DAN CAJ RAWATAN DIKENAKKAN GST ?

Mulai 1 april 2015,cukai barangan dan perkhidmatan GST tidak dikuatkuasankan terhadap kira-kira 4215 jenis ubatan (tertakluk pada pindaan terbaru jika ada) dan kastam diraja malaysia telah memberikan tautannya pada umum di dalam jawapan terhadap 106 soalan terhadap jabatan tersebut.
Di dalam jawapan dari 106 soalan tersebut,iaitu Polisi Kesihatan Kebangsaan Malaysia 2006 menyatakan semua jenis ubat perlu dikecualikan cukai untuk memastikan pesakit mempunyai akses kepada ubat-ubatan. Ini bercanggah dengan keadaan semasa di mana GST dikenakan. Bagaimana pula sekarang cukai GST akan dikenakan kepada ubat-ubatan?

jadi jabatan kastam telah pun menjawap soalan berikut di dalam perkara ke dua puluh (20) di mana hanya ubatan yang tersenarai sebanyak 4215 tidak dikenakan cukai gst yang dijadual bermula pada 1 april 2015.

Walaubagaimanapun,ubatan yang tidak berada didalam senarai 4215 jenis ubat tersebut,akan dikenakkan cukai gst seperti yang di jadualkan kelak.

Dan untuk kemudahan pengguna,pengguna juga boleh merujuk selengkapnya kepada jabatan kastam jika ada terdapat kemuskilan berkaitan jenis dan barangan samaada dikenakkan kadar sifar (0%) atau kadar (6%).

klik ke laman:kastam

Anda juga boleh klik imej di atas untuk melihat senarai penuh 4215 jenis ubatan

Nota:Tertakluk pada pindaan semasa.

0 Komentar untuk "ADAKAH UBAT DAN CAJ RAWATAN DIKENAKKAN GST ?"

Popular Posts

Back To Top