w a n n u r s y a r i f a h

MENTARI YANG MERAJUK:Bahagian akhir


SAMBUNGAN BAHAGIAN SATU

Dari Ibn 'Abbas, "Maka Ubai bin Ka'ab berkata, Maka bagaimana jadinya matahari dan manusia
setelah itu?"
Rasulullah menjawab: "Matahari akan tetap menyinarkan cahayanya dan akan terbit
sebagaimana terbit sebelumnya, dan orang-orang akan menghadapi (tugas-tugas) dunia mereka,
apabila kuda seorang laki-laki melahirkan anaknya, maka ia tidak akan dapat menunggang kuda
tersebut sampai terjadinya kiamat." (Fathul Baari, Kitaburriqaq, Juz 11, Thulu’issyamsi Min
Maghribiha).

Dan juga

"Tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari tempat terbenamnya, apabila ia telah
terbit dari barat dan semua manusia melihat hal itu maka semua mereka akan beriman, dan
itulah waktu yang tidak ada gunanya iman seseorang yang belum pernah beriman sebelum
itu." (Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dan riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibn
Majah).


Dari sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang
bertaubat sebelum matahari terbit dari Barat, maka Allah akan menerima Taubatnya." (dari kitab
Islam wa Qishshah)

PEREDARAN KUTUB

Telah diadakan penelitian bahawa kutub magnet bumi hingga tahun 1970 bergerak dengan
kecepatan tidak lebih dari 10 km dalam setahun, akan tetapi pada tahun-tahun terakhir ini
kecepatan tersebut bertambah hingga 40 km dalam setahun. Bahkan pada tahun 2001 kutub
magnet bumi bergeser dari tempatnya hingga mencapai jarak 200 km dalam sekali gerak.
Ini bererti bumi dengan pengaruh daya magnet tersebut mengakibatkan dua kutub magnet
bergantian tempat. Ertinya bahawa 'gerak' perputaran bumi akan mengarah pada arah yang
berlawanan. Ketika itu matahari akan terbit dari Barat.

Terbitnya mentari dari Barat akan terjadi selama satu hari saja, kemudian tertutuplah pintu taubat.
Setelah itu, gerakan matahari pun akan kembali seperti sebelumnya terbit dari timur sampai
terjadinya kiamat.(teringat pula pada lirik lagu agnes monica matahati or matahari saya dah lupe hihi)

TAMAT

Tag : ISLAM
0 Komentar untuk "MENTARI YANG MERAJUK:Bahagian akhir"

Popular Posts

Back To Top