w a n n u r s y a r i f a h

KHALIFAH ALI:Bahagian pertamaAssalamualaikum.sekali lagi kita bertemu.kali ini dalam tahun 2014.doa saya gar tahun tahun ke hadapan ini kita bertambah kuat rasa dan perasaan hati kita untuk mencintai apa yang telah Allah utuskan kepada Rasulullah s.a.w Muhammad serta apa yang di perjuangankan oleh para sahabat serta ahlul baitnya.

Ini termasuklah khalifah Ali Bin Abu Talib.mari mengenai khalifah Ali.
Tentang Ali Bin Abu Talib
Ali bin Abu Talib, bapa saudara Nabi saw, bin Abdul Muttalib, bin Hasyim, bin Abdi Manaf, bin
Qushayy. Ibunya adalah, Fathimah binti Asad, bin Hasyim, bin Abdi Manaf.

Saudara-saudara
kandungnya adalah:
Thalib, 'Uqail, Ja'far dan Ummu Hani.
Dengan demikian, jelaslah, Ali bin Abu Talib adalah berdarah Hasyimi dari kedua ibu-
bapanya. Keluarga Hasyim mempunyai sejarah yang cemerlang dalam masyarakat Mekah.

Sebelum datangnya Islam, keluarga Hasyim terkenal sebagai keluarga yang mulia, penuh kasih
sayang, dan pemegang kepemimpinan masyarakat. Ibunya adalah Fathimah binti Asad, yang
kemudian menamakannya Haidarah. Haidarah adalah salah satu nama singa, sesuai dengan
nama ayahnya: Asad (singa). Fathimah adalah salah seorang wanita yang terdahulu beriman
dengan Risalah Nabi Muhammad Saw. Dia pula-lah yang telah mendidik Nabi Saw, dan
menanggung hidupnya, setelah meninggalnya bapak-ibu beliau, Abdullah dan Aminah. Beliau
kemudian membalas jasanya, dengan menanggung kehidupan Ali bin Abu Talib, untuk
meringankan beban bapa saudaranya, Abu Talib, pada saat mengalami kesulitan ekonomi. Saat
Fathimah (Ibu Ali bin Abu Talib) meninggal dunia, Rasulullah Saw yang mula mengkafaninya
dengan bajunya, meletakkannya dalam kuburnya, dan menangisinya, sebagai tangisan
seorang anak atas ibunya. Dan bersabda,
"Semoga Allah SWT memberikan balasan yang baik bagi ibu asuhku ini. Engkau adalah orang
yang paling baik kepadaku, setelah pamanku dan almarhumah ibuku. Dan semoga Allah SWT
meridhai-mu. "
Dan kerana penghormatan beliau kepadanya, maka beliau menamakan anaknya yang tersayang
dengan namanya: Fathimah. Darinyalah kemudian mengalir nasab beliau yang mulia, iaitu anak-
anaknya: Hasan, Husein, Zainab al Kubra dan Ummu Kultsum.
Haidarah adalah nama lain Imam Ali bin Abu Talib yang dipilihkan oleh ibunya. Namun ayahnya
menamakannya dengan Ali, sehingga dia terkenal dengan dua nama tersebut, meskipun nama
Ali kemudian lebih terkenal.

Sifat Ali Bin Abu Talib
Ali Bin Abu Talib tumbuh menjadi anak yang cepat matang. Di wajahnya tampak jelas
kematangannya, yang juga menunjukkan kekuatan, dan ketegasan. Saat ia menginjak usia
pemuda, ia akan berperanan penuh dalam dakwah Islam, tidak seperti yang dilakukan oleh
pemuda seusianya. Contoh yang paling jelas adalah keikhlasannya untuk menjadi perisai
Rasulullah Saw saat beliau hijrah, dengan menduduki tempat tidur beliau. Ia juga terlibat dalam
peperangan yang hebat, seperti dalam perang Al Ahzab, dia pula yang telah menembus benteng
Khaibar. Sehingga dia digelar sebagai pahlawan Islam yang pertama.
Ali bin Abu Talib adalah seorang dengan perawakan sedang, antara tinggi dan pendek.
Perutnya agak menonjol. Pundaknya lebar. Kedua lengannya berotot, seakan sedang
memandu singa. Lehernya berisi. Bulu janggutnya lebat. Kepalanya botak, dan berambut di
pinggir kepala. Matanya besar. Wajahnya tampan. Kulitnya amat gelap. Postur tubuhnya tegap
dan berkadar. Bangun tubuhnya kukuh, seakan-akan dari baja. Berisi. Jika berjalan seakan-
akan sedang turun dari ketinggian, seperti berjalannya Rasulullah Saw. Seperti dihuraikan
dalam kitab Usudul Ghaabah fi Ma'rifat ash Shahabah: adalah Ali bin Abi Talib bermata besar,
berkulit hitam, otot yang kukuh, berbadan besar, berjanggut lebat, bertubuh pendek, amat fasih
dalam berbicara, berani, pantang undur, dermawan, pemaaf, lembut dalam berbicara, dan
halus perasaannya.
Jika ia dipanggil untuk berduel dengan musuh di medan perang, ia segera maju tanpa gentar,
mengambil kelengkapan perangnya, dan menghunuskan pedangnya. Untuk kemudian
menjatuhkan musuhnya dalam beberapa langkah. Kerana sesekor singa, ketika ia maju untuk
menerkam mangsanya, ia bergerak dengan cepat bagai kilat, dan menyergap dengan tangkas,
untuk kemudian membuat mangsa tak berkutik.
Tadi adalah sifat-sifat fizikalnya. Sedangkan sifat-sifat kejiwaannya, maka ia adalah sosok yang
sempurna, penuh dengan kemuliaan.
Keberaniannya menjadi lambang para kesatria pada masanya. Setiap kali ia menghadapi
musuh di medan perang, maka dapat dipastikan ia akan mengalahkannya.
Seorang yang takwa tak terkira, tidak mau masuk dalam perkara yang syubhat, dan tidak pernah
melalaikan syari'at.

Seorang yang zuhud, dan memilih hidup dalam kesederhanaan. Ia makan cukup dengan berlauk-
kan cuka, minyak dan roti kering yang ia patahkan dengan lututnya. Dan memakai pakaian yang
kasar, sekadar untuk menutupi tubuh di saat panas, dan menahan sejuk di kala hawa dingin
menghempas.
Penuh hikmah, adalah sifatnya yang jelas. Dia akan berhati-hati walaupun dalam sesuatu yang
ia lihat benar, dan memilih untuk tidak mengatakan dengan terus terang, jika hal itu akan
membawa mudharat bagi umat. Ia meletakkan perkara pada tempatnya yang tepat. Berusaha
berjalan seirama dengan rakan-rakan pembawa panji dakwah, seperti keserasian butiran-butiran
air di lautan.
Ia bersikap lembut, sehingga banyak orang yang sezaman dengannya melihat ia sedang
bergurau, padahal hal itu adalah suatu bahagian dari sifat kesempurnaan yang melihat apa yang
ada di balik sesuatu, dan memandang kepada kesempurnaan. Ia menginginkan agar realiti
yang tidak sempurna berubah menjadi lurus dan meningkat ke arah kesempurnaan. Gurauan
adalah 'anak' dari kritik. Dan ia adalah 'anak' dari falsafah. Menurutku, gurauan yang tepat adalah
suatu tanda ketinggian intelektualiti para tokoh pemikir dalam sejarah.
Ia terkenal kefasihannya. Sehingga ucapan-ucapannya mengandung nilai-nilai sastra Arab yang
jernih dan tinggi. Baik dalam menciptakan peribahasa maupun hikmah. Ia juga mengutip dari
redaksi Al Quran, dan hadis Rasulullah Saw, sehingga menambah benderang dan semerbak
kata-katanya. Yang membuat dirinya berada di puncak kefasihan bahasa dan sastra Arab.
Ia amat loyal terhadap pendidiknya, Nabi-nya, juga Rabb-nya. Serta berbuat baik kepada
kerabatnya. Amat mementingkan isterinya yang pertama, Fathimah az Zahra. Dan ia selalu
berusaha memberikan apa yang baik dan indah kepada orang yang ia senangi, kerabatnya atau
kenalannya.
Ali Bin Abu Thalib berpendirian teguh, sehingga menjadi tokoh yang namanya terpatri dalam
sejarah. Tidak mundur dalam membela prinsip dan sikap. Sehingga banyak orang yang
menuduhnya bodoh dalam politik, tipu daya bangsa Arab, dan dalam hal melembutkan sikap
musuh, sehingga kesulitan menjadi berkurang. Namun, sebenarnya kemampuannya jauh di atas
anggapan yang tidak benar, kerana ia tahu apa yang ia inginkan, dan menginginkan apa yang ia
tahu. Sehingga, di samping kemanusiaannya, ia seakan-akan adalah sebuah gunung yang
kukuh, yang mencengkam bumi.

Isteri-isteri Ali bin Abu Talib
Setelah Fathimah az Zahra wafat, Imam Ali menikahi Umamah bin Abi Al Ash bin Rabi 'bin Abdul
Uzza al Qurasyiyyah. Selanjutnya menikahi Umum Banin bini Haram bin Khalid bin Darim al
Kulabiyah. Kemudian Laila binti Mas'ud an Nahsyaliyyah, ad Daarimiyyah dari Tamim.

Seterusnya
Asmaa binti 'Umais, yang sebelumnya merupakan isteri Jaafar bin Abi Talib, dan selanjutnya
menjadi isteri Abu Bakar (hingga ia meninggal), dan seterusnya menjadi isteri imam Ali.
Selanjutnya ia menikahi Ummu Habib ash Shahbaa at Taghalbiyah. Kemudian, Khaulah binti Iyas
bin Ja1far al Hanafiyyah. Selanjutnya Ummu Sa'ad ats Tsaqafiyyah. Dan Mukhabba'ah bintih
Imri'il Qais al Kulabiyyah.
BERSAMBUNG KE BAHAGIAN Akhir insyallah
0 Komentar untuk "KHALIFAH ALI:Bahagian pertama"

Popular Posts

Back To Top