w a n n u r s y a r i f a h

KHALIFAH ALI:Bahagian akhir


Dari sambungan bahagian pertama.

Menjadi Khalifah
Ketika Ali bin Abu Talib di angkat menjadi khalifah ke empat menggantikan Khalifah Ustman
bin Affan, maka ia tidak pernah melakukan kecurangan ataupun penyelewengan dalam
pemerintahannya.
Ia tidak pernah melakukan pecah amanah ataupun memakan wang rakyat yang
terdapat di "baitul maal." Namun Ia lebih memilih untuk bekerja sendiri ataupun menjual harta
benda miliknya sendiri untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari.
Bahkan diceritakan bahawa Ia pernah pergi ke pasar untuk menawarkan pedangnya kepada
orang-orang yang berada di sana sambil berkata, "Adakah di antara kamu yang akan membeli
pedangku ini, kerana hari ini aku sedang tidak mempunyai wang? "Kemudian orang-orang balik
bertanya kepadanya, "Bukankah anda seorang Khalifah yang mempunyai wang banyak ya Amirul
Mukminin? "Lalu Ali pun menjawab," Kalau seandainya aku mempunyai wang empat dirham saja,
tentu aku tidak akan menjual pedang kesayanganku ini. "

Pernah suatu ketika Ali bin Abu Thalib tengah menangis di mihrab Masjid Nabawi seraya
berkata, "Wahai dunia, janganlah engkau berupaya memperdayai-ku Tetapi perdaya-lah orang-
orang selain-ku. Sungguh aku telah menceraikanmu dari diriku dan jangan engkau kembali
kepadaku! "

Akhirnya lelaki yang dicintai Allah dan Rasul-NYA ini gugur sebagai syahid di dekat pintu
masjid Kufah pada 17 Ramadhan 40 H, akibat di tikam dengan pedang beracun di bagian kening
oleh Abdurrahman bin Muljam, ketika ia akan melaksanakan salat subuh berjamaah dengan
kaum muslimin.

Bagaimanapun sejarah telah mencatat Bahawa Sayyidina Ali Bin Abu Talib KW adalah seorang
laki-laki yang gagah berani, tangkas bijak, dan dicintai Allah dan Rasul-Nya.

TAMAT
0 Komentar untuk "KHALIFAH ALI:Bahagian akhir"

Popular Posts

Back To Top