w a n n u r s y a r i f a h

TAFSIR MIMPI

image

TAFSIR MIMPI
UNTUK UPDATE PERTAMA NI SAIE MULA DENGAN HURUF A DULU YE

SIRI-A

u Abu Jika anda bermimpi tersembur dan atau kena abu dalam hidung hingga Jika anda bermimpi tersembur dan atau kena abu dalam hidung hingga seolah-olah tidak bisa bernafas menandakan didalam pekerjaan anda seolah-olah tidak bisa bernafas menandakan didalam pekerjaan anda saat ini sedang ada yang tidak beres. saat ini sedang ada yang tidak beres.

Adinda Adinda Jika anda bermimpi menemui atau ditemui oleh kekasih (adinda) anda Jika anda bermimpi menemui atau ditemui oleh kekasih (adinda) anda menandakan Anda akan dikaruniai pekerjan mulia dan tinggi. menandakan Anda akan dikaruniai pekerjan mulia dan tinggi.

Adegan Adegan Jika anda bermimpi menonton adegan lucu, dan pertunjukan jenaka Jika anda bermimpi menonton adegan lucu, dan pertunjukan jenaka menandakan bahwa anda akan memperoleh suatu keuntungan yang baik menandakan bahwa anda akan memperoleh suatu keuntungan yang baik dalam pekerjaan. dalam pekerjaan.

Ajar Ajar Jika anda bermimpi diajar oleh orang terutama guru atau orang tua Jika anda bermimpi diajar oleh orang terutama guru atau orang tua menandakan ada Suatu kehormatan yang akan diperoleh. menandakan ada Suatu kehormatan yang akan diperoleh.

Admiral Admiral Jika anda bermimpi bertemu dengan seorang/banyak admiral berarti Jika anda bermimpi bertemu dengan seorang/banyak admiral berarti hidup usaha (dagang) anda dan dikehidupan sosial sangatlah maju. Dan hidup usaha (dagang) anda dan dikehidupan sosial sangatlah maju. Dan jika seorang wanita yang bermimpikan bertemu dengan admiral akan jika seorang wanita yang bermimpikan bertemu dengan admiral akan bersuamikan sorang duda yang terhormat dan kaya raya. bersuamikan sorang duda yang terhormat dan kaya raya.

Air Air Jika anda bermimpi berjalan diatas air alamat anda akan beruntung. Jika anda bermimpi berjalan diatas air alamat anda akan beruntung. Sedang mimpi tenggelam dalam air sungai alamat buruk. Dan bila Sedang mimpi tenggelam dalam air sungai alamat buruk. Dan bila bermimpi lihat air masuk kedalam rumah alamat anak dan anda akan bermimpi lihat air masuk kedalam rumah alamat anak dan anda akan mengalami sakit. Anda bermimpi menangis melelehkan air mata alamat mengalami sakit. Anda bermimpi menangis melelehkan air mata alamat akan datang kegembiraan. Dan memimpikan air buah menandakan tak lama akan datang kegembiraan. Dan memimpikan air buah menandakan tak lama lagi (dalam hitungan hari) akan menerima kabar gembira dari sanak lagi (dalam hitungan hari) akan menerima kabar gembira dari sanak famili atau teman Anda. Mimpi melihat air banjir, bersirat akan famili atau teman Anda. Mimpi melihat air banjir, bersirat akan mendapatkan rerzeki. Mimpi melihat air mengalir, bermakna aka mendapatkan rerzeki. Mimpi melihat air mengalir, bermakna aka mendapatkan kabar yang mengejutkan mendapatkan kabar yang mengejutkan

Ayah Ayah Jika anda bermimpi ayah Anda dan bunda (tegasnya) melihat orang tua Jika anda bermimpi ayah Anda dan bunda (tegasnya) melihat orang tua berarti sangat baik sekali kehidupan Anda selama ini dimata mereka. berarti sangat baik sekali kehidupan Anda selama ini dimata mereka.

Ayam Ayam Jika anda bermimpi melihat ayam terbang kepohon menandakan Anda akan Jika anda bermimpi melihat ayam terbang kepohon menandakan Anda akan menerima uang. Mimpi melihat ayam betina mengeram alamat akan menerima uang. Mimpi melihat ayam betina mengeram alamat akan dikaruniai kebaikan. Sedang anda bermimpi melihat ayam sedang dikaruniai kebaikan. Sedang anda bermimpi melihat ayam sedang bertelur, alamat akan mendapat untung. Dan bermimpi membeli atau bertelur, alamat akan mendapat untung. Dan bermimpi membeli atau dapat ayam jantan alamat Anda segera mendapat anak. Bermimpi ayam dapat ayam jantan alamat Anda segera mendapat anak. Bermimpi ayam anda dicuri orang bertanda akan bersedih hati. Memelihara anak ayam anda dicuri orang bertanda akan bersedih hati. Memelihara anak ayam artinya Anda jangan gaduh (gelisah, resah) dengan rezeki sekarang. artinya Anda jangan gaduh (gelisah, resah) dengan rezeki sekarang. Sedang bila mimpi memberi makan kepada ayam artinya pekerjaan anda Sedang bila mimpi memberi makan kepada ayam artinya pekerjaan anda akan bertambah maju dan sukses segala yang dicita-citakan. akan bertambah maju dan sukses segala yang dicita-citakan.

Ayu Ayu Jika anda bermimpi melihat perempuan yang ayu dan cantik alamat Anda Jika anda bermimpi melihat perempuan yang ayu dan cantik alamat Anda akan bersedia dalam lamaran atau dilamar orang dan semua yang anda akan bersedia dalam lamaran atau dilamar orang dan semua yang anda ingin jika tidak disertai dengan hal-hal yang Anda harapkan akan ingin jika tidak disertai dengan hal-hal yang Anda harapkan akan mengalami kegagalan walaupun sesungguhnya cita-cita tadi besar mengalami kegagalan walaupun sesungguhnya cita-cita tadi besar artinya. artinya.

Ayunan Ayunan Jika anda bermimpi tidur diatas ayunan, Anda akan dibawah berlayar Jika anda bermimpi tidur diatas ayunan, Anda akan dibawah berlayar (pergi jauh). Mimpi duduk berayun dengan seorang yang berlainan (pergi jauh). Mimpi duduk berayun dengan seorang yang berlainan kelamin alamat akan segera tibah jodoh. Sedang mimpi jatuh dari kelamin alamat akan segera tibah jodoh. Sedang mimpi jatuh dari ayunan bertanda akan ada rugi besar dalam perdagangan. ayunan bertanda akan ada rugi besar dalam perdagangan.

Aktris Aktris Jika anda bermimpi menghindari suatu pertunjukan yang dilaksanakan Jika anda bermimpi menghindari suatu pertunjukan yang dilaksanakan oleh seorang aktris ternama berarti anda akan dapatkan kemewahan yang oleh seorang aktris ternama berarti anda akan dapatkan kemewahan yang berlipat banda. Kalau anda sendiri yang jadi aktris, alamat segala berlipat banda. Kalau anda sendiri yang jadi aktris, alamat segala cita-cita dapat tercapai. cita-cita dapat tercapai.

Akrobat Akrobat Jika anda bermimpi dalam satu pertunjukan akrobat ditengah udara Jika anda bermimpi dalam satu pertunjukan akrobat ditengah udara tanpa kecelakaan si pemimpin (orang yang posisinya diatas anda tanpa kecelakaan si pemimpin (orang yang posisinya diatas anda pimpinan anda) akan beruntung kalau yang dilihat itu ada kecelakaan pimpinan anda) akan beruntung kalau yang dilihat itu ada kecelakaan atau jatuh maka perjalanan atau rencana anda baiknya jangan dulu atau jatuh maka perjalanan atau rencana anda baiknya jangan dulu diteruskan karena besar kemungkinan mengalami banyak rintangan. Dan diteruskan karena besar kemungkinan mengalami banyak rintangan. Dan jika anda sendiri yang menjadi akrobat artinya pandangan mata jika anda sendiri yang menjadi akrobat artinya pandangan mata masyarakat kepada anda tidak dihiraukan atau penuh ejekan. masyarakat kepada anda tidak dihiraukan atau penuh ejekan.

Alam Alam Jika anda bermimpi bermimpi melihat keindahan alam yang luar biasa Jika anda bermimpi bermimpi melihat keindahan alam yang luar biasa alamat anda akan terlepas dari susah dan rugi. Dan kalau anda sedang alamat anda akan terlepas dari susah dan rugi. Dan kalau anda sedang sakit (tertimpa musibah) akan sembuh seperti sediakala. sakit (tertimpa musibah) akan sembuh seperti sediakala.

Alun Alun Jika anda bermimpi melihat alun ombak bertanda rezeki anda sedang Jika anda bermimpi melihat alun ombak bertanda rezeki anda sedang dipermainkan keadaan sebentar naik sebentar turun. dipermainkan keadaan sebentar naik sebentar turun.

Album Album Jika anda bermimpi melihat foto-foto dalam album baik orang-orang Jika anda bermimpi melihat foto-foto dalam album baik orang-orang atau pemandangan- pemandangan indah, bertanda anda yang selama ini atau pemandangan- pemandangan indah, bertanda anda yang selama ini ditunggu-tunggu kesudahannya akan mengalami kepahitan tapi juga bisa ditunggu-tunggu kesudahannya akan mengalami kepahitan tapi juga bisa teratasi dan ada kemungkinan dapat kawin. teratasi dan ada kemungkinan dapat kawin.

Alkohol Alkohol Jika anda bermimpi meminum barang alkohol sehingga (yang memabukkan) Jika anda bermimpi meminum barang alkohol sehingga (yang memabukkan) seolah-olah tidak tahu dunia lagi, bertanda anda akan mengalami badan seolah-olah tidak tahu dunia lagi, bertanda anda akan mengalami badan yang sehat, pikiran waras dalam menghadapi sesuatu peristiwa yang sehat, pikiran waras dalam menghadapi sesuatu peristiwa kehidupan jasmani dan rohani. kehidupan jasmani dan rohani.

Almari Pakaian Almari Pakaian Jika anda bermimpi membuka lemari pakaian dan yang membuka itu adalah Jika anda bermimpi membuka lemari pakaian dan yang membuka itu adalah perempuan maka ia akan berlimpahan pakaian kelak dikala ia bersungguh-perempuan maka ia akan berlimpahan pakaian kelak dikala ia bersungguh-sungguh mencari hidup. sungguh mencari hidup.

Amal Amal Jika anda bermimpi sering beramal (melakukan perbuatan baik misalnya Jika anda bermimpi sering beramal (melakukan perbuatan baik misalnya menyumbangkan dana dsb), Dalam kenyataan anda tidak perlu lagi menyumbangkan dana dsb), Dalam kenyataan anda tidak perlu lagi beramal. Dan jika anda menerima amalan dari orang lain, alamat harus beramal. Dan jika anda menerima amalan dari orang lain, alamat harus hati-hati dalam waktu-waktu dikala anda sedang ditimpa susah. hati-hati dalam waktu-waktu dikala anda sedang ditimpa susah. Kebalikan dari itu bila anda mimpi menjadi kepala amal dari suatu Kebalikan dari itu bila anda mimpi menjadi kepala amal dari suatu masyarakat atau orang banyak. masyarakat atau orang banyak.

Anak Anak Jika anda bermimpi melihat, memelihara, mempunyai mendengar anak, Jika anda bermimpi melihat, memelihara, mempunyai mendengar anak, alamat suatu keuntungan akan segera datang kepada anda. Apalagi kalau alamat suatu keuntungan akan segera datang kepada anda. Apalagi kalau anda bermimpi mempunyai anak laki-laki. Mimpi melihat anak-anak anda bermimpi mempunyai anak laki-laki. Mimpi melihat anak-anak bermain bermakna akan mendapatkan jodoh. bermain bermakna akan mendapatkan jodoh.

Anak Yatim Piatu Anak Yatim Piatu Jika anda bermimpi memelihara atau memungut anak yatim, alamat rezeki Jika anda bermimpi memelihara atau memungut anak yatim, alamat rezeki anda akan segera membumbung. Dan bila mengunjungi rumah yatim, alamat anda akan segera membumbung. Dan bila mengunjungi rumah yatim, alamat akan menerima khabar baik dari kalangan keluarga yang dekat. Kalau akan menerima khabar baik dari kalangan keluarga yang dekat. Kalau bermimpi anda sendiri yang menjadi anak yatim bertanda anda hidup bermimpi anda sendiri yang menjadi anak yatim bertanda anda hidup penuh kemewahan dan kebahagiaan, sahabat banyak yang menolong dan penuh kemewahan dan kebahagiaan, sahabat banyak yang menolong dan kasih sayang selalu datan dari mereka. kasih sayang selalu datan dari mereka.

Anak Domba Anak Domba Jika anda bermimpi bermain-main dengan seekor/beberapa anak domba Jika anda bermimpi bermain-main dengan seekor/beberapa anak domba bertanda kehidupan rumah tangga anda akan memuncak. Dan anak-anak bertanda kehidupan rumah tangga anda akan memuncak. Dan anak-anak anda akan sukses dan bahagia hidupnya bila anda bermimpi memberi anda akan sukses dan bahagia hidupnya bila anda bermimpi memberi makan kepada anak domba atau domba-domba lainnya. makan kepada anak domba atau domba-domba lainnya.

Anak Kucing Anak Kucing Jika anda bermimpi bersenda gurau atau sedang bermain-main dengan Jika anda bermimpi bersenda gurau atau sedang bermain-main dengan anak kucing, alamat anada tidak usah susah-susah soal kehidupan dan anak kucing, alamat anada tidak usah susah-susah soal kehidupan dan peri laku perekonomian anda, sekali waktu dalam tempo yang singkat peri laku perekonomian anda, sekali waktu dalam tempo yang singkat anda segera dapat senang. Mimpi melihat atau mengamat-amati kucing anda segera dapat senang. Mimpi melihat atau mengamat-amati kucing yang sedang tidur, alamat ketentraman rumah tangga anda akan yang sedang tidur, alamat ketentraman rumah tangga anda akan tercapai. Sedang anda mimpi dicakar kucing alamat anda sedang tercapai. Sedang anda mimpi dicakar kucing alamat anda sedang diganggu dan atau akan diganggu oleh orang yang sesungguhnya lebih diganggu dan atau akan diganggu oleh orang yang sesungguhnya lebih bodoh dari anda. bodoh dari anda.

Anjing Anjing Sedang mendengar atau melihat anjing menggonggong alamat ada seorang Sedang mendengar atau melihat anjing menggonggong alamat ada seorang kawan, teman, sahabat, kenalan, yang berikhtiar membelokkan anda kawan, teman, sahabat, kenalan, yang berikhtiar membelokkan anda dalam kejahatan (sesuatu yang berakibat buruk untuk anda). Dan bila dalam kejahatan (sesuatu yang berakibat buruk untuk anda). Dan bila anda melihat seekor anjing datang pada anda menggoyangkan ekornya anda melihat seekor anjing datang pada anda menggoyangkan ekornya bertanda ana akan dapat menyelesaikan suatu urusan penting dengan bertanda ana akan dapat menyelesaikan suatu urusan penting dengan segera, dan Jika anda bermimpi merawat seekor anjing atau beberapa segera, dan Jika anda bermimpi merawat seekor anjing atau beberapa rezeki anda akan memuncak gemilang. rezeki anda akan memuncak gemilang.

Ambruk/Roboh Ambruk/Roboh Jika anda bermimpi beberapa tembok rumah anda sama ambruk atau roboh Jika anda bermimpi beberapa tembok rumah anda sama ambruk atau roboh bertanda tangga rumah tangga anda akan berantakan. bertanda tangga rumah tangga anda akan berantakan.

Angsa Angsa Jika anda bermimpi melihat angsa bertanda pertumbuhan cinta kasih Jika anda bermimpi melihat angsa bertanda pertumbuhan cinta kasih anda akan bersemi (tercapai). Dan bila anda bermimpi melihat angsa anda akan bersemi (tercapai). Dan bila anda bermimpi melihat angsa berbunyi, alamat anda akan (harus) menerima nasihat dari siapapun berbunyi, alamat anda akan (harus) menerima nasihat dari siapapun saja mengenai persoalan yang ada hadapi. saja mengenai persoalan yang ada hadapi.

Angin Angin Jika anda bermimpi angin ribut menyerang rumah, alamat anda sewaktu-Jika anda bermimpi angin ribut menyerang rumah, alamat anda sewaktu-waktu akan meninggalkan rumah dan atau kampung halaman. waktu akan meninggalkan rumah dan atau kampung halaman.

Angin Besar Angin Besar Jika anda bermimpi angin bersar Anda akan segera menerima surat dan Jika anda bermimpi angin bersar Anda akan segera menerima surat dan khabar. Sedang mimpi angin santar alamat anda akan mengalami sakit. khabar. Sedang mimpi angin santar alamat anda akan mengalami sakit.

Angin laut Angin laut Jika anda bermimpi angin dari laut, alamat negara atau setidak-Jika anda bermimpi angin dari laut, alamat negara atau setidak-tidaknya masyarakat anda rusak, dan kalau negara akan timbul tidaknya masyarakat anda rusak, dan kalau negara akan timbul peperangan. peperangan.

Anglo Anglo Jika anda bermimpi melihat anglo penuh berisi bara atau arang yang Jika anda bermimpi melihat anglo penuh berisi bara atau arang yang masih ada apinya alamat keberuntungan yang segera tiba. masih ada apinya alamat keberuntungan yang segera tiba.

Anak Panah Anak Panah Jika anda bermimpi mendapat anak panah atau gendewo bertanda anda Jika anda bermimpi mendapat anak panah atau gendewo bertanda anda akan dibantu orang samapai cukup (mampu untuk melakukan keinginan akan dibantu orang samapai cukup (mampu untuk melakukan keinginan anda sendiri). anda sendiri).

Adu Adu Jika anda bermimpi beradu senjata dengan orang lain atau teman, Jika anda bermimpi beradu senjata dengan orang lain atau teman, alamat akan timbul pertengkaran yang anda sendiri tidak mengalami alamat akan timbul pertengkaran yang anda sendiri tidak mengalami sakit. sakit.

Alas Alas Jika anda bermimpi keluar dari alas atau hutan bertanda anda akan Jika anda bermimpi keluar dari alas atau hutan bertanda anda akan kehilangan uang atau sesuatu yang beharga. kehilangan uang atau sesuatu yang beharga.

Alam Alam Jika anda bermimpi bermimpi melihat keindahan alam yang luar biasa Jika anda bermimpi bermimpi melihat keindahan alam yang luar biasa alamat anda akan terlepas dari susah dan rugi. Dan kalau anda sedang alamat anda akan terlepas dari susah dan rugi. Dan kalau anda sedang sakit (tertimpa musibah) akan sembuh seperti sediakala. sakit (tertimpa musibah) akan sembuh seperti sediakala.

Api Api Jika anda bermimpi membawa api didalam perahu, bertanda akan Jika anda bermimpi membawa api didalam perahu, bertanda akan mendapatkan keuntungan yang lumayan. Tanah mendadak keluar api mendapatkan keuntungan yang lumayan. Tanah mendadak keluar api bertanda anda akan mengalami gangguan kesehatan. Melihat api dari bertanda anda akan mengalami gangguan kesehatan. Melihat api dari jauh, alamat akan panjang umur, sedang api itu warnanya hitam, alamat jauh, alamat akan panjang umur, sedang api itu warnanya hitam, alamat anda akan segera menemukan apa yang anda cari. Bila bermimpi melihat anda akan segera menemukan apa yang anda cari. Bila bermimpi melihat api menyala di dalam rumah bertanda akan mendapat kebaikan dari Yang api menyala di dalam rumah bertanda akan mendapat kebaikan dari Yang Maha Kuasa dan bisa juga makna yang terbalik dari itu anda diminta Maha Kuasa dan bisa juga makna yang terbalik dari itu anda diminta lebih berhati-hati lagi. Mimpi melihat api turun dari langit dan lebih berhati-hati lagi. Mimpi melihat api turun dari langit dan membakar rumahnya sendiri (anda) bertanda akan mendapatkan rezeki membakar rumahnya sendiri (anda) bertanda akan mendapatkan rezeki atau uang yang banyak. Dan bila mimpi anda sedang memadamkan api atau uang yang banyak. Dan bila mimpi anda sedang memadamkan api bertanda akan dapat menyelesaikan kesukaran yang sekarang dihadapi. bertanda akan dapat menyelesaikan kesukaran yang sekarang dihadapi. Mimpi melihat api di kuburan, bermakna akan berumur panjang. Mimpi melihat api di kuburan, bermakna akan berumur panjang.

Arak-arakan Arak-arakan Jika anda bermimpi melihat arak-arakan, baik arak-arakan Tionghoa Jika anda bermimpi melihat arak-arakan, baik arak-arakan Tionghoa atau lain-lainnya bertanda kehidupan anda mengalami banyak kesukaran atau lain-lainnya bertanda kehidupan anda mengalami banyak kesukaran peristiwa dan lain-lain yang anda harus bekerja dan membanting tulang peristiwa dan lain-lain yang anda harus bekerja dan membanting tulang dalam selama berhari-hari untuk menyelesaikannya. dalam selama berhari-hari untuk menyelesaikannya.

Arsitek Arsitek Jika anda bermimpi seorang arsitek Anda akan mendapat penghargaan Jika anda bermimpi seorang arsitek Anda akan mendapat penghargaan yang tinggi dalam memburuhkan (memperkerjakan) tenaga kepada orang yang tinggi dalam memburuhkan (memperkerjakan) tenaga kepada orang lain. lain.

Asap Asap Jika anda bermimpi melihat asap, bertanda akan mendapatkan sakit Jika anda bermimpi melihat asap, bertanda akan mendapatkan sakit sedang asap yang tidak berapi, bertanda akan ada khabar yang bohong sedang asap yang tidak berapi, bertanda akan ada khabar yang bohong yang akan diterima. Melihat asap hitam keluar dari rumah, menandakan yang akan diterima. Melihat asap hitam keluar dari rumah, menandakan akan dapat sakit. Sedangkan melihat asap berkepul-kepul, alamat akan dapat sakit. Sedangkan melihat asap berkepul-kepul, alamat segala apa yang dicita-citakan tidak akan tercapai. segala apa yang dicita-citakan tidak akan tercapai.

April April Jika anda bermimpi seolah-olah berada dalam bulan April, bertanda Jika anda bermimpi seolah-olah berada dalam bulan April, bertanda sukses pekerjaan, roman baik, kebahagiaan naik dan kesengan memuncak. sukses pekerjaan, roman baik, kebahagiaan naik dan kesengan memuncak.

Agustus Agustus Jika anda bermimpi berada dalam bulan Agustus bertanda Segala yang Jika anda bermimpi berada dalam bulan Agustus bertanda Segala yang berkenaan dibulan Agustus kemungkinan besar akan tidak berhasil dan berkenaan dibulan Agustus kemungkinan besar akan tidak berhasil dan segala pekerjaan hasilnya kurang memuaskan. segala pekerjaan hasilnya kurang memuaskan.

Apel Apel Jika anda bermimpi memakan buah apel bertanda anda akan menghadapi Jika anda bermimpi memakan buah apel bertanda anda akan menghadapi sukses yang baik dan tinggi. Mimpi Apel diatas meja alamat presentase sukses yang baik dan tinggi. Mimpi Apel diatas meja alamat presentase kedudukan anda akan naik terutama pandangan dari masyarakat. kedudukan anda akan naik terutama pandangan dari masyarakat.

Apung Apung Jika anda bermimpi dalam keadaan terapung (ditengah air) kemungkinan Jika anda bermimpi dalam keadaan terapung (ditengah air) kemungkinan anda dalam berusahan tanpa fundament yang kokoh dikarenakan kurang anda dalam berusahan tanpa fundament yang kokoh dikarenakan kurang kuat perhitungannya. Apung (terapung-apung) dalam sugai atau lautan kuat perhitungannya. Apung (terapung-apung) dalam sugai atau lautan itulah suatu tanda akan gagal dalam usaha. Bermimpi seekor ikan atau itulah suatu tanda akan gagal dalam usaha. Bermimpi seekor ikan atau terutama ikan duyung sedang terapung-apung dilautan alamat suksenya terutama ikan duyung sedang terapung-apung dilautan alamat suksenya dalam perkawinan atau perihal cinta. dalam perkawinan atau perihal cinta.

Anggur Anggur Jika anda bermimpi (Pria) yang meminum anggur alamat ada seorang Jika anda bermimpi (Pria) yang meminum anggur alamat ada seorang kawan yang dapat menolong dalam sepak terjang, sedang bila yang minum kawan yang dapat menolong dalam sepak terjang, sedang bila yang minum itu seorang perempuan alamat akan menghadapi kawin setahun lagi. itu seorang perempuan alamat akan menghadapi kawin setahun lagi.

Asuransi Asuransi Jika anda bermimpi menerima polis asuransi kantor bertanda akan naik Jika anda bermimpi menerima polis asuransi kantor bertanda akan naik kondisi keuangan anda. kondisi keuangan anda.

Asin Asin Jika anda bermimpi merasakan air asin atau minum air sungai terasa Jika anda bermimpi merasakan air asin atau minum air sungai terasa asin bertanda akan dapat uang dari inisiatif (pemikiran awal) yang asin bertanda akan dapat uang dari inisiatif (pemikiran awal) yang kurang jujur. kurang jujur.

Atap Rumah Atap Rumah Jika anda bermimpi duduk atau berdiri disebuah atap rumah alamat Jika anda bermimpi duduk atau berdiri disebuah atap rumah alamat segala cita-cita tercapai dan bila anda waktu duduk dengan seorang segala cita-cita tercapai dan bila anda waktu duduk dengan seorang teman karib bertanda anda dapat keperuntungan yang baik dalam suatu teman karib bertanda anda dapat keperuntungan yang baik dalam suatu usaha dagang. usaha dagang.

Awan Awan Jika anda bermimpi melihat awan putih alamat kebahagiaan dalam Jika anda bermimpi melihat awan putih alamat kebahagiaan dalam perkawinan sukses dalam perdagangan dan kesehatan terpelihara dihari perkawinan sukses dalam perdagangan dan kesehatan terpelihara dihari tua. Mimpi awan mendung gelap peringatan anda harus hati-hati, karena tua. Mimpi awan mendung gelap peringatan anda harus hati-hati, karena segala barang yang disuka. Mimpi awan terlihatnya merah bertanda segala barang yang disuka. Mimpi awan terlihatnya merah bertanda suatu desa akan ditimpa celaka dan mungkin kampug anda. Mimpi melihat suatu desa akan ditimpa celaka dan mungkin kampug anda. Mimpi melihat awan menghitam bermakna akan datang satu kesusahan.

Tag : MIMPI
0 Komentar untuk "TAFSIR MIMPI"

Popular Posts

Back To Top