w a n n u r s y a r i f a h

SYIAH ADALAH KAFIR

image

SIRI 2
Perang Siffin
Sebelum Pertempuran
Situasi pembunuhan Uthman dan kekhalifahan Ali telah dimanipulasi oleh Abdullah bin Saba’
serta pengikut-pengikutnya (Sabaiyyah). Mereka menyebarkan fitnah di kalangan penduduk
Syam yang mengatakan bahawa Saidina Ali Bin Abi Thalib bersubahat di dalam peristiwa
pembunuhan Saidina Uthman. Oleh kerana itu, dia berlengah-lengah dalam mengambil
tindakan terhadap pembunuh Saidina Uthman.
Di Madinah pula, mereka menimbul cerita mengatakan bahawa Muawiyah dan penduduk Syam
tidak mahu membai‘ah dan mengakui Saidina Ali sebagai Khalifah. Apabila keadaan semakin
tegang, tampil dua sahabat Rasulullah s.a.w untuk meredakan keadaan. Sahabat tersebut ialah
Abu Umamah al-Bahili dan Abu Dharda r.a. Mereka berdua pergi ke Syam untuk bertemu
dengan Muawiyah.
Setibanya mereka di hadapan Muawiyah, mereka pun berkata, “Wahai Muawiyah.. Mengapakah
kamu tidak mahu bai‘ah dan mengakui Saidina Ali sebagai Khalifah yang ke-empat? Lupakah
kamu tentang siapakah Saidina Ali itu? Bukankah kamu tahu bahawa Ali Bin Abi Thalib
merupakan orang yang terawal memeluk Islam, lebih awal dari kamu dan dan lebih awal dari
bapak kamu memeluk Islam. Adakah kamu lupa bahawa Saidina Ali itu merupakan sepupu dan
juga menantu kepada Nabi SAW?”
“Wahai Muawiyah.. jangan kamu lupa siapa sebenarnya Saidina Ali, dan dengan segala
keistimewaan yang ada pada dia, sesungguhnya dia layak untuk menjadi Khalifah. Maka
kenapa kamu tidak mahu bai‘ah kepadanya?”
Mendengarkan pertanyaan dari sahabatnya itu, lalu Muawiyah menjawab: “Janganlah kamu
salah faham. Sesungguhnya, aku bukan tidak mengakui Saidina Ali sebagai Khalifah.
Sememangnya dia layak menjadi khalifah dan sememangnya aku tidak layak. Tetapi, aku tidak
puas hati kerana dia tidak mengambil tindakan terhadap pembunuh Saidina Uthman. Aku tidak
berpuas hati pembunuh Uthman dibiarkan bebas. Aku berijtihad bahawa hukuman Qisas mesti
dijatuhkan kerana orang ini telah membunuh Uthman. Aku mahukan ini bukan kerana Uthman
sepupu aku, tetapi Uthman itu seorang yang baik dan dia tidak patut dibunuh”.
Namun jawapan itu tidak mampu menenangkan keadaan kerana situasi tidak boleh dikawal lagi.
Walaupun Muawiyah telah dipecat oleh Ali sebagai gabenor Syam tetapi rakyatnya masih lagi
taat setia kepada Muawiyah. Beliau tidak akan berbai’ah kepada Ali sehingga pembunuh
Uthman dibunuh. Jika tidak, Muawiyah sendiri yang akan mengambil tindakan.
Mendengar jawapan yang sedemikian, Ali menyiapkan pasukannya seramai 150,000 tentera
(disertai juga penduduk Kufah & Basrah) dan mula bergerak dari Kufah kearah Syam. Senario
ini menyebabkan Muawiyah juga mempersiapkan pasukannya seramai 130,000 orang.
Menurut Syaikh Muhib Al-Din Al-Khatib rahimahullah (1389H) menjelaskan:
“…lalu Ali berangkat meninggalkan Kufah dan menuju di permulaan jalan yang menuju ke arah
Syam dari Iraq. Ali mengisyaratkan supaya orang ramai tetap tinggal di Kufah dan mengirimkan
yang selainnya ke Syam. Sampai berada kepada Muawiyah bahawa Ali telah mempersiapkan
pasukannya dan Ali sendiri keluar untuk memerangi beliau. Maka para pembesar Syam
mengisyaratkan kepada Muawiyah agar dia sendiri turut keluar (untuk berhadapan dengan
pasukan Ali). Maka orang-orang Syam berangkat menuju ke Sungai Furat melalui Siffin dan Ali
maju bersama pasukannya menuju Siffin juga.
…Seandainya Ali tidak mempersiapkan pasukan yang bergerak dari Kufah nescaya Muawiyah
tidak akan bergerak (dari Syam).” [catitan notakaki kepada Al-‘Awashim min Al-Qawashiam,
ms. 166 & 168]
Tercetusnya Perang Siffin
Akhirnya kedua-dua angkatan perang ini bertemu di satu lembah yang bernama Lembah Siffin.
Khalifah Ali membuat tuntutan terakhir kepada tentera Muawiyah supaya menyerah dan
mengiktiraf beliau sebagai khalifah tetapi Muawiyah menolak dengan meminta pembunuh
Uthman dihukum terlebih dahulu sebelum membai’ah Ali.
Akibatnya pada 8 Safar 36H (26 Julai 657), Khalifah Ali mengarahkan serangan dan bermulalah
Perang Siffin. Peperangan ini bermula pada hari Rabu, Safar 37H (Mei-Julai 657) dan berakhir
pada malam sabtu. Seramai 70 ribu tentera terkorban dari kedua belah pihak. Antara sahabat
yang gugur di dalam perang ini ialah Ammar Bin Yasir ra dan Hashim ibn Utba ra.
Ketika pertempuran berlaku, Tentera Ali di unit pasukan Basrah diketuai oleh al-Ashtar berjaya
membuatkan Muawiyah berundur dari medan pertempuran. Apabila pertempuran berterusan
kepada hari ketiga, Muawiyah berasakan tentera mereka akan kalah.
Amru Al-As akhirnya mencadangkan agar digunakan al-Quran untuk melakukan perundingan.
Muawiyah menerima cadangan ini dan mengarahkan orang-orangnya meletakkan 500 buah
Quran di hujung tombak dan menjerit, "Undang-undang Tuhan! Ini akan memutuskan di antara
kita!" Dengan ini ia bermaksud kedua-dua pihak hendaklah berhenti bertempur dan
menyelesaikan pertelingkahan dengan perundingan aman di bawah tatatertib Islam.
Tindakan ini menyebabkan tentera Ali serba salah dan berhenti bertempur . Khalifah Ali
bagaimanapun menyeru tenteranya terus berjuang dengan mengatakan Muawiyah melakukan
helah ketika hampir kalah tetapi tentera Ali serba salah dan ragu-ragu untuk meneruskan
pertempuran.
Ali dan al-Ashtar memberi arahan kepada tenteranya tetapi tidak dapat mengubah fikiran
mereka semua. Mereka menuduh al-Ashtar menjadi penghasut yang suka peperangan, malah
mengugut akan berpihak kepada Muawiyah. Dengan keadaan tersebut Ali tidak mempunyai
pilihan lain selain daripada menamatkan pertempuran dan menerima perundingan dengan
pasukan Muawiyah. Beberapa bulan kemudian, Ali menghantar ketua utusannya Abu Musa al-
Asy’ari untuk berunding dengan utusan Muawiyah, Amru bin al-As yang dinamakan Peristiwa
Tahkim.
Peristiwa Tahkim
Terdapat 2 versi penceritaan berkenaan Peristiwa Tahkim ini. Menurut versi yang popular dan
menjadi pegangan Syiah ialah dari kitab Tarikh al-Tabari r.h yang diriwayatkan oleh Abu
Mikhnaf Lut bin Yahya al-Kufi sebagai berikut:
“Kedua-dua utusan bersetuju untuk memecat Ali r.a dan Muawiyah r.a dan menyerahkan
perlantikan Khalifah yang baru kepada kaum muslimin. Abu Musa mengisytiharkan pemecatan
Ali dan mengembalikan hak perlantikan Khalifah kepada kaum muslimin. Kemudian Amru
bangun mengisytiharkan Muawiyah r.a sebagai Khalifah. Keadaan ini menimbulkan huru hara
dan Abu Musa al-Asy’ari r.a telah melaknat Amru bin al-As r.a dengan memanggil beliau
sebagai pengkhianat dan anjing. Kemudian kedua-dua pihak kembali kepada ketua masing-
masing, Ahli Kufah kepada Ali r.a kecuali Abu Musa yang melarikan diri kerana malu dan Ahli
Syam kembali kepada Muawiyah” [Tarikh al-Tabari, juz 5, Bab Berita Perhimpunan Keduanya
(Ali dan Muawiyah)].
Abu Mikhnaf Lut bin Yahya al-Kufi adalah periwayat yang banyak meriwayatkan kisah-kisah
sejarah dan menjadi rujukan fakta bagi golongan Syiah. Abu Mikhnaf adalah seorang yang
tidak dipercayai pada riwayatnya oleh golongan sunni (ASWJ). Menurut pandangan ASWJ
menyatakan Imam al-Bukhari ada membicarakan Peristiwa Tahkim didalam kitab Tarikh Kabir
[5/398] dan Ibn Asakir dalam kitab Tarikh Damsyiq [46/175], al-Daruqatni sebagaimana yang
dinyatakan Abu Bakar Ibn al-Arabi r.h dalam al-Awasim [m.s 143-144] sebagai berikut:
“Setelah Muawiyah r.a memecat Amru bin al-As r.a daripada jawatan gabenor Mesir (ketika itu
Muawiyah r.a telah menjadi Khalifah), Amru bin al-As r.a telah membina fustat (khemah tempat
tinggal) beliau berdekatan dengan fustat Muawiyah r.a dan selalu duduk di khemahnya itu, lalu
Muawiyah r.a telah mengutusku kepadanya dan berkata: ‘Pergilah kamu kepadanya dan
beritahu kepadanya telah sampai kepadaku sesuatu yang aku tidak suka berkenaannya, tanya
kepadanya berkenaan peristiwa ketika dia berkumpul dengan Abu Musa al-Asy’ari (semasa
Peristiwa Tahkim) bagaimana mereka lakukan?’ Maka aku pergi kepadanya dan berkata:
‘Ceritakanlah kepadaku bagaimana sebenarnya yang berlaku pada hari kamu berjumpa dengan
Abu Musa al-Asy’ari?’. Kata beliau: ‘Manusia telah bercerita dengan pelbagai cerita tetapi apa
yang mereka ceritakan itu bukanlah yang sebenarnya demi Allah, tetapi apabila aku telah
bertemu dengan Abu Musa aku berkata kepada beliau: Apakah pendapat kamu berkenaan
perkara ini? Kata Abu Musa: Aku lihat perkara ini (pertlingkahan) berlaku antara kaum yang
telah diredhai Rasulullah s.a.w ketika baginda wafat. Kataku: Bagaimana pendapat kamu
mengenai aku dan Muawiyah? Kata Abu Musa: Jika dia (Ali r.a) meminta bantuan kamu berdua
maka kamu berdua perlu menolongnya namun jika dia tidak meminta bantuan kamu maka
demikianlah urusan Allah pada kamu berdua”.
sambung siri 3...insyallah

Tag : SYIAH KAFIR
0 Komentar untuk "SYIAH ADALAH KAFIR"

Popular Posts

Back To Top