w a n n u r s y a r i f a h

RASULULLAH S.A.W


Lakaran Ni`al al-Mustafa s.a.w. (Sandal Nabi Muhammad s.a.w)
(www.air zafaran.com)

Berbagai cara orang untuk mendapatkan pahala. Setiap orang
terserah pada niatnya.Seperti diterangkan oleh Allamah Al-Imam
Al-Qasthalani dalam kitab Jawahir Bihar fi Fadhail Mukhtar
karangan Syekh Yusuf bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani dan Sayed
Mohamad Al-Jamazi Al-Husaini Al-Maliki dari Maroko di dalam
kitab Fathul Mutaal fi Madhi An-Nial, dan Imam Muqorri. Menurut
keterangan para ulama yanag artinya seperti ini:
“Barang siapa yang menyimpan Mitsaalunna’lissyariif (Gambar
sandal Nabi Muhammad SAW) di dalam rumahnya atau tempatnya
dengan niat supaya mendapatkan keberkahan. jadilah dia selamat
daripada kejahatan penjahat, memperolehi kemenangan ke atas
musuh, Semua ini didasari dengan keyakinan yang teguh/kuat dan
cinta kepada Nabi Muhammad s.a.w.Insyallah.
Lakaran Ni`al al-Mustafa s.a.w. sekadar mengambil keberkahannya
sahaja, dengan harapan agar kita sentiasa menaruh kerinduian
pada baginda Rasullullah s.a.w. yang selalu menyayangi
umatnya , dengan cintanya kita pada baginda s.a.w , moga Allah
ta’ala mengampuni kita & memberi keselamatan dunia dan akhirat
nanti .Insyallah.
Lakaran Ni’al Nabi Muhammad s.a.w. ini boleh digunakan sebagai
pemberian hadiah atau berkat untuk majlis Cinta Rasullullah s.a.w.
(Maulid Rasullullah s.a.w.),untuk majlis persandingan,majlis
ulang-tahun atau apa sahaja majlis yang bakal diraikan.Sebagai
usaha kita memperingati,menyayangi dan merindui Rasullullah
s.a.w. dapatlah kita menyebarkan lakaran sandal Nabi s.a.w. ini
sabagai “berkat” atau hadiah, dengan harapan semua mendapat
Rahmat dari Allah ta’ala .Amiin.

0 Komentar untuk "RASULULLAH S.A.W"

Popular Posts

Back To Top