w a n n u r s y a r i f a h

KISAH AL MAHDI"Aku telah menghafal dua karung ilmu daripada Rasulullah SAW adapun salah satunya telah
aku sebar luaskan, sedangkan yang satu lagi andaikata aku sebar luaskan maka (pasti) leher
ini akan dipenggal."{1}
Imam Ibn Hajar menulis di dalam Fathur Bari bahawa Saidina Abu Hurairah mengetahui nama-
nama para amir, raja dan ayah mereka. Abu Hurairah pada mulanya menyembunyikan ilmunya
mengenai hal itu kemudian menyampaikannya menjelang kematiannya kerana takut dosa di
atas perbuatan menyembunyikan ilmu.
Ini adalah atsar yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, Sayydina Ibn Abbas, dan
Sayydina Ali bin Abi Thalib. Dia berkata pada orang-orang disekelilingnya :
"Aku mempunyai maklumat mengenai peperangan-peperangan yang terjadi di akhir zaman."
Maka orang-orang berkata : "Beritahukanlah kepada kami, tidak mengapa semoga ALLAH
memberikan pahala yang lebih baik." Maka beliau pun berkata : "Pada dekad-dekad hijriyah
setelah 1300 tahun dan hendaklah kalian menghitung beberapa dekad kemudian, Raja Romawi
berpendapat bahawa Perang Dunia yang melibatkan seluruh dunia pasti terjadi maka ALLAH
mengkehendaki peperangan baginya.
Tidak lama masa berlalu, satu dekad dan satu dekad lagi berkuasalah seorang lelaki dari
negara bernama Jirman (Jerman), ia mempunyai nama 'hirr' (kucing), ia ingin menguasai dunia
dan memerangi semua negeri bersalju dan kaya, maka ia berada di dalam murka ALLAH.
Setelah berlangsung tahun-tahun api, dia dibunuh secara hina oleh rahsia Rusy atau Rus."
"Pada dekad-dekad hijriyah setelah 1300 tahun, hitunglah lima atau enam, Mesir akan
diperintah oleh seorang lelaki yang digelar sebagai Nashir, oran-orang Arab menyebutnya
sebagai 'syuja' ul arab' (Pemberani Orang Arab), ALLAH menghinakannya dalam sebuah
peperangan dan sebuah peperangan lagi; dia tidak mendapat kemenangan. ALLAH
mengkehendaki untuk memberikan kemenangan bagi Mesir, kemenangan sejati bagi-Nya, pada
bulan yang paling dicintai-Nya dan milik-Nya, maka Pemilik Rumah dan Bangsa Arab menyenangkan Mesir dengan Asmar Sada, ayahnya Anwaru Minhu - lebih bercahaya daripada
dia, akan tetapi dia membuat perjanjian damai dengan pencuri-pencuri Masjidil Haram di
negeri yang penuh duka.
Dan di Iraq Syam, ada lelaki yang sangat kejam...dan...Sufyani, pada salah satu daripada
kedua matanya ada kasal, 'kelopak mata yang turun' sedikit. Namanya diambil daripada
pecahan kata shidam dan dia 'shaddam liman aradhahu' (penghancur bagi siapa saja yang
menentangnya, dunia berkumpul menyerangnya di (Kut) kecil yang dimasukinya dan dia tertipu. Tidak ada kebaikan di dalam diri Sufyani kecuali dengan Islam. Dia adalah orang yang
baik dan jahat dan kecelakaan bagi pengkhianat al-Mahdi al-Amin."
"Pada dekad-dekad h ijriyah setelah 1400 tahun, hitunglah dekad itu dua atau tiga... akan
muncul al-Mahdi al-Amin (pemimpin yang mendapat petunjuk dan dapat dipercayai),
memerangi seluruh dunia, bersatu memeranginya ialah orang-orang yang sesat (Nasrani),
orang-orang yang dimurkai (Yahudi), serta orang-orang yang keterlaluan dalam
kemunafikannya di negeri Isra' dan Mi'raj dekat gunung Mageddon. Akan keluar
menghadapinya Ratu Dunia dan tipu muslihat, penzina namanya (Amerika). Ia merayu dunia
pada hari itu dalam kesesatan dan kekafiran. Yahudi ketika itu berada di puncak ketinggian,
menguasai Al-Quds dan kota suci. Seluruh negeri datang dari laut dan udara kecuali negeri-
negeri salju yang sangat dingin dan negeri-negeri panas yang sangat panas. Al-Mahdi melihat
bahawa seluruh dunia sedang membuat tipu muslihat terhadapnya dan yakin bahawa ALLAH
boleh membuat tipu muslihat yang lebih rumit.
Dia yakin bahawa seluruh alam adalah milik ALLAH, kepada ALLAH saja semua akan kembali.
Seluruh dunia adalah pohon baginya yang akan dikuasai dari ranting hingga akarnya (...) maka
ALLAH melempari mereka dengan anak panah yang paling dahsyat, yang membakar bumi, laut
dan langit mereka. langit pun menurunkan hujan yang buruk dan seluruh penduduk bumi
mengutuk semua orang kafir di bumi dan ALLAH mengizinkan hilangnya semua kekufuran."{2}
Huraiannya adalah seperti berikut :

Perang Dunia Pertama :

Disebutkan - Pada dekad-dekad Hijriyah setelah 1300 tahun dan hitunglah beberapa
dekad.. . yakni kita menghitung beberapa dekad setelah tahun 1300 H. Demikianlah jumlah
dekadnya masih kabur. Satu dekad adalah 10 tahun. Dan benar, pada tahun 1914 Masihi atau
sekitar tahun 1332 H, terjadilah peperangan. Bererti, jumlah dekad yang masih kabur itu adalah
tiga dekad ditambah kira-kira dua tahun lagi.

Perang Dunia Kedua
:
Disebutkan - Tidak lama masa berlalu, satu dekad dan satu dekad lagi, berkuasalah seorang
lelaki dari negara yang bernama Jirman (Jerman), ia mempunyai nama 'hirr' (kucing), ia ingin
menguasai dunia dan memerangi semua negeri... dan benar, hanya 20 tahun kemudian (2
dekad bersamaan sebutan Abu Hurairah, satu dekad dan satu dekad lagi) meletuslah Perang
Dunia Kedua yang digerakkan oleh as-Sayyid al-Kabir (pemimpin besar atau Hitler) . Di Jerman
orang memanggilnya Hitler.

  • Perang Dunia Ketiga :
Disebutkan - "Pada dekad-dekad hijriyah setelah 1400 tahun, hitunglah dekad itu dua atau
tiga... akan muncul al-Mahdi al-Amin (pemimpin yang mendapat petunjuk dan dapat
dipercayai), memerangi seluruh dunia, bersatu memeranginya ialah orang-orang yang sesat
(Nasrani), orang-orang yang dimurkai (Yahudi), serta orang-orang yang keterlaluan dalam
kemunafikannya di negeri Isra' dan Mi'raj dekat gunung Mageddon. Akan keluar
menghadapinya Ratu Dunia dan tipu muslihat, penzina namanya (Amerika). Ia merayu dunia
pada hari itu dalam kesesatan dan kekafiran. Yahudi ketika itu berada di puncak ketinggian,
menguasai Al-Quds dan kota suci. Seluruh negeri datang dari laut dan udara kecuali negeri-
negeri salju yang sangat dingin dan negeri-negeri panas yang sangat panas. Al-Mahdi melihat
bahawa seluruh dunia sedang membuat tipu muslihat terhadapnya dan yakin bahawa ALLAH
boleh membuat tipu muslihat yang lebih rumit.
Mari kita analisa ayat demi ayat kata-kata Abu Hurairah di atas.

[1] Pada dekad-dekad hijriyah setelah 1400 tahun, hitunglah dekad itu dua atau tiga... akan
muncul al-Mahdi al-Amin (pemimpin yang mendapat petunjuk dan dapat dipercayai)
Huraian : Imam Mahdi akan keluar sekitar tahun 1420 atau 1430 H. Kita sekarang berada pada
tahun 1433 H, maka tarikh itu sudah berada diambang pintu , Masanya sudah sangat dekat.

  • Fakta penting : sila baca ayat terakhir ini.

Dia adalah orang yang baik dan jahat dan kecelakaan bagi pengkhianat al-Mahdi al-Amin."
Huraian : Kata-kata ini ditujukan kepada Saddam Hussein di Iraq. Rupa-rupanya Saddam
Hussein pernah melakukan kejahatan kepada Imam Mahdi. Dengan kata lain, Imam Mahdi
sebenarnya sudah ada, bertempat di Iraq. Di mana dia sekarang, tidak pula sesiapa tahu.

[2] memerangi seluruh dunia
Huraian : Imam Mahdi akan menyebarkan dakwah Islamiah ke seluruh dunia. Maka ramailah
manusia yang menentangnya, terutama sekali musuh-musuh Islam.

[3] bersatu memeranginya ialah orang-orang yang sesat (Nasrani), orang-orang yang dimurkai
(Yahudi), serta orang-orang yang keterlaluan dalam kemunafikannya di negeri Isra' dan Mi'raj
dekat gunung Mageddon
Huraian ; Nasrani, Yahudi dan para munafikin bersatu padu untuk memeranginya.

[4] Akan keluar menghadapinya Ratu Dunia dan tipu muslihat, penzina namanya (Amerika).
Huraian : Ratu Dunia bermaksud raja besar, yang penuh dengan tipu muslihat terhadap negara
lain. Tak lain tak bukan ialah Amerika Syarikat yang akan diboboti (diikut) oleh sekutu-
sekutunya.

[5] Ia merayu dunia pada hari itu dalam kesesatan dan kekafiran
Huraian : Dia melihat dunia pada masa itu (maksudnya zaman kita) penuh dengan kesesatan
dan kekafiran. Lalu dia menyebar dakwah Islamiyah & berjuang menegakkan Daulah Islamiyah.

[6] Yahudi ketika itu berada di puncak ketinggian, menguasai Al-Quds dan kota suci
Huraian : Maksudnya, Yahudi berjaya menakluk dunia menggunakan Freemason, Illuminiti,
golongan cendiakawannya, golongan korporatnya dan sebagainya.
Mereka juga menguasai Al-Quds dan kota suci. Apakah maksud kota suci itu? Apakah Mekah
Al-Mukarramah? Kalau benar, maka mesti ada suatu hubungan gelap antara mereka dengan
penjaga Mekah.

[7] Seluruh negeri datang dari laut dan udara kecuali negeri-negeri salju yang sangat dingin
dan negeri-negeri panas yang sangat panas
Huraian : Seluruh penduduk datang menghadap Imam Mahdi, kecuali kawasan artik dan artatika
yang sejuk, juga sebahagian negeri yang terkenal panas di gurun-gurun tertentu.

[8] Al-Mahdi melihat bahawa seluruh dunia sedang membuat tipu muslihat terhadapnya dan
yakin bahawa ALLAH boleh membuat tipu muslihat yang lebih rumit
Huraian : Imam Mahdi yakin kepada kekuasaan Allah Taala.

sumber
0 Komentar untuk "KISAH AL MAHDI"

Popular Posts

Back To Top